Consult

Je afspraak staat genoteerd in onze beide agenda's, maar wat kun je nu verwachten?

Wanneer we elkaar nog niet eerder hebben ontmoet, zal ik altijd starten met een intakegesprek. Tijdens dit gesprek stel ik een aantal vragen om een helder beeld te krijgen van de problematiek en van wie jij bent. Natuurlijk bied ik jou ook de gelegenheid om je vragen te stellen. Na deze intake kan het zijn dat ik nog een korte sessie met je doe, afhankelijk van de tijd en afhankelijk van jouw persoonlijke situatie. Na dit gesprek hebben we allebei duidelijk of het goed voelt om de volgende sessie in te plannen. 

Tijdens de vervolgafspraken bekijk ik per consult wat er nodig is om zo het beste aan te sluiten op je ontwikkelingsproces. Een consult bestaat altijd uit een voortgangsgesprek, een van de werkvormen die ik gebruik (of een combinatie daarvan) en een afsluiting. 

Na iedere vijf consulten evalueren we waar jij op dat moment staat en wat je nog nodig hebt.