Bach Bloesems

Iedere ziektesymptoom, of dat nu fysiek, psychisch of geestelijk is, heeft ons een iets te vertellen. Het gaat erom deze boodschap te erkennen, te accepteren en hieruit lering te trekken voor volgende ervaringen. Bach Bloesems kunnen je hierin ondersteunen. Bepaalde in het wild voorkomende bloemen, struiken en bomen bezitten een specifieke, hoge trilling. Is de menselijke ziel (je levenspad) uit evenwicht, dan is jouw trilling veranderd en wordt de totale energiestructuur van jou als mens nadelig beïnvloedt. Dit uit zich in psychische en/of lichamelijke ongemakken. Vergelijk het met het functioneren van een auto. Als er een klein deeltje niet meer volledig functioneert, dan presteert hij aanmerkelijk minder. Zo werkt het ook bij mensen. 

De 38 Bach Bloesems kunnen ondersteunen om onbalans weer om te zetten in balans en harmonie. De Bach Bloesems zijn ontdekt door Edward Bach, geboren op 24 september 1886. Voor dr. Bach was het ondenkbaar dat een behandeling van ziekte, die alleen de uitwendige verschijnselen behandelt, tot duurzame genezing zou leiden. Hij was ervan overtuigd dat een ziekte alleen kon worden genezen als er harmonie ontstaat tussen lichaam, ziel en geest. Oftewel, de mens moet in zijn geheel worden beschouwd én ook worden behandeld. Het grondbeginsel van Bach therapie is dan ook: 'Behandel de persoonlijkheid en niet de ziekte'. 

Ik gebruik Bach Bloesems ter ondersteuning van een behandeling, maar ook als behandeling opzich. Afspraak maken en/of vragen? Neem contact met me op!


'Ziekte is geen wrede straf, maar enkel en alleen een correctie; een instrument waarvan onze eigen psyche zich bedient om ons op onze fouten te wijzen, ons te weerhouden van grotere dwalingen en ons te beletten nog meer schade aan te richten - en om ons terug te leiden naar de weg van de waarheid en het licht, die we nooit hadden mogen verlaten.'
Edward Bach