Regressie

Met regressie kun je met je aandacht teruggaan naar een moment in het verleden en gebeurtenissen en emoties opnieuw beleven. Hierdoor kunnen oude, emotionele stukken worden verwerkt en kunnen inzichten en bovenal bevrijding ontstaan. 

Een mooie metafoor die ik altijd gebruik is dat je regressie kunt zien als een pan soep met een vuurtje eronder. De pan soep staat voor de herinnering en het vuur staat voor de emotie. Door middel van regressie zorgen we ervoor dat we de pan soep van het vuur halen. Hierdoor blijft alleen de soep (de herinnering) over. Het vuur (de emotie) zorgt er namelijk voor dat de soep overkookt en dat is nu juist niet de bedoeling met (de meeste) soep!

Regressie betekent overigens niet dat je volledig 'weg' bent uit het hier en nu en je na de sessie niets meer kunt herinneren! Integendeel, alles blijft haarfijn in je bewustzijn. Je kunt het vergelijken met de toestand waarin je verkeert als je in de trein zit weg te dromen en niet door hebt dat je al op je eindbestemming bent aangekomen. Je laat je denken meer los, waardoor andere, innerlijke zaken aandacht krijgen zonder direct oordeel.

Neem gerust contact met me op bij vragen of voor het maken van een afspraak.